Yoga är en fantastisk praxis som kan hjälpa oss att jorda oss och skapa en stark förankring i våra kroppar och sinnen. Genom att utföra specifika jordningsövningar kan vi uppnå en känsla av stabilitet, närvaro och balans. I denna guide för nybörjare kommer vi att utforska vad jordning innebär inom yoga och upptäcka fördelarna med jordningsövningar.

Vad är Jordning inom Yoga?

Inom yoga refererar begreppet ”jordning” till att skapa en djup förbindelse med jorden och känna sig rotad i nuet. Det handlar om att hitta stabilitet och balans genom att vara närvarande i kroppen och medveten om sin omgivning. Genom att vara jordad kan vi känna oss mer centrerade och harmoniska både fysiskt och mentalt.

Jordning inom yoga innefattar specifika övningar och tekniker för att förstärka denna förbindelse med jorden. Det kan inkludera fysiska asanas (positioner), andningstekniker och medveten närvaro.

Fördelarna med Jordningsövningar

Att inkludera jordningsövningar i din yogapraxis kan ha många fördelar för både kropp och sinne. Här är några av de vanligaste fördelarna med jordning inom yoga:

 • Stabilitet och balans: Jordningsövningar hjälper till att skapa stabilitet och balans i kroppen genom att förankra oss i jorden. Detta kan förbättra vår kroppsuppfattning och kroppsmedvetenhet.
 • Minskat stress och ångest: Genom att vara jordade kan vi minska stress och ångest, då vi blir mer närvarande i nuet och mindre benägna att dras iväg av oroande tankar.
 • Förbättrad fokus: Jordning hjälper oss att fokusera och vara mer uppmärksamma på det som pågår i stunden. Detta kan förbättra vår förmåga att koncentrera oss under yogapraxis och i vardagen.
 • Ökad energi och vitalitet: Genom att jorda oss kan vi uppleva en ökad känsla av energi och vitalitet. Det kan ge oss en djupare förbindelse med vår inre kraft och öka vår förmåga att hantera utmaningar.
 • Emotionell balans: Jordning kan hjälpa oss att skapa en känsla av inre lugn och stabilitet. Det kan vara till stor hjälp vid hantering av negativa känslor och stress.

Genom att inkludera jordningsövningar i din yogapraxis kan du dra nytta av dessa fördelar och skapa en stark grund för din yogiska resa. I de kommande avsnitten kommer vi att utforska specifika jordningsövningar som passar bra för nybörjare. Fortsätt läsa för att upptäcka Tadasana (Berget), Vrikshasana (Trädet) och Balasana (Barnets Ställning).

Jordningsövningar för Nybörjare

För nybörjare inom yoga är det viktigt att utforska jordningsövningar för att skapa en stabil grund och närvaro under sin praktik. Jordningsövningar hjälper till att förankra kroppen och sinnet, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för personer som känner sig stressade eller distraherade. Nedan presenteras tre jordningsövningar som är lämpliga för nybörjare: Tadasana (Berget), Vrikshasana (Trädet) och Balasana (Barnets Ställning).

Tadasana (Berget)

Tadasana, även känd som Berget, är en grundläggande jordningsövning som hjälper till att centrera kroppen och skapa stabilitet. För att utföra Tadasana, följ dessa steg:

 1. Stå med fötterna ihop eller med en liten glipa mellan dem.
 2. Fördela vikten jämnt över båda fötterna och känn hur du står stadigt på marken.
 3. Rulla axlarna bakåt och neråt, och sträck på ryggen.
 4. Bli medveten om din andning och känn hur du förankrar dig i nuet.
 5. Håll positionen i några andetag eller längre om du känner dig bekväm.

Tadasana kan utföras som en stående position i början eller avslutningen av en yogasession, eller när som helst under dagen för att återfå fokus och jordning. För fler yogaövningar, besök vår artikel om yoga poses.

Vrikshasana (Trädet)

Vrikshasana, eller Trädet, är en övning som efterliknar ett träd som står stadigt på marken. Denna position hjälper till att stärka balansen och förbättra jordningen. Följ dessa steg för att utföra Vrikshasana:

 1. Stå i Tadasana med fötterna tillsammans.
 2. Lyft höger fot och placera den på insidan av vänster lår eller vaden. Undvik att placera foten på knäleden för att undvika skador.
 3. Balansera på det stödjande benet och hitta en punkt framför dig att fokusera på.
 4. Placera händerna i böneposition framför bröstet eller sträck armarna upp mot taket.
 5. Håll positionen i några andetag eller längre om du känner dig stabil.

Vrikshasana kan hjälpa till att förbättra balansen och skapa en känsla av stabilitet och jordning. Kom ihåg att upprepa övningen på båda sidor för att skapa balans i kroppen.

Balasana (Barnets Ställning)

Balasana, även känd som Barnets Ställning, är en avslappnande och jordande position som kan hjälpa till att släppa på spänningar och stress. För att utföra Balasana, följ dessa steg:

 1. Börja på alla fyra med knäna i golvet.
 2. Sänk sätet mot hälarna och sträck armarna framför dig.
 3. Luta överkroppen framåt och placera pannan på golvet.
 4. Slappna av i kroppen och fokusera på att låta andningen vara lugn och djup.
 5. Håll positionen i några andetag eller längre om du känner behov av att varva ner.

Balasana är en vilsam position som kan användas som en återhämtningsställning mellan mer aktiva yogaövningar eller som en fristad för att hitta lugn och jordning. För fler tips och tekniker inom yoga för nybörjare, besök vår artikel om yoga for beginners.

Genom att inkludera dessa jordningsövningar i din yoga-praktik kan du skapa en stabil grund och närvaro som stödjer dig både på och utanför yogamattan. Kom ihåg att anpassa övningarna efter din egen förmåga och att lyssna på din kropp. Med regelbunden träning kan du uppleva ökad jordning och balans i ditt dagliga liv.

Andningstekniker för Jordning

Att använda rätt andningstekniker är en viktig del av jordningsövningar inom yoga. Genom att fokusera på andningen kan du lugna sinnet och skapa en djupare känsla av jordning. Här är tre andningstekniker som kan hjälpa dig att uppnå detta: Djupandning, Mula Bandha (Rotlås) och Nadi Shodhana (Alternativ Nostril Andning).

Djupandning

Djupandning är en grundläggande andningsteknik som kan hjälpa till att skapa en känsla av jordning och lugn. För att utföra djupandning, sätt dig i en bekväm position och slappna av. Placera en hand på magen och en hand på bröstet. Andas in genom näsan och känn hur magen expanderar. Släpp ut luften genom näsan och känn hur magen drar sig samman. Upprepa detta i några minuter, fokusera på att förlänga utandningen och släppa på spänningar i kroppen.

Mula Bandha (Rotlås)

Mula Bandha, även känt som rotlås, är en energilåsning som kan hjälpa till att skapa en djupare känsla av jordning. För att utföra Mula Bandha, sitt i en bekväm position och slappna av i kroppen. Fokusera på området mellan anus och könsorgan och dra uppåt och inåt som om du försöker stänga avflödet av urin. Håll låsningen i några sekunder och släpp sedan av spänningen. Upprepa detta några gånger och fokusera på att skapa en stark förbindelse med ditt rotchakra.

Nadi Shodhana (Alternativ Nostril Andning)

Nadi Shodhana, också känd som alternativ nostril andning, är en andningsteknik som kan hjälpa till att balansera energiflödet i kroppen och skapa en känsla av jordning. För att utföra Nadi Shodhana, sitt i en bekväm position och använd höger hand för att blockera högra näsborren. Andas in genom vänstra näsborren och räkna till fyra. Blockera sedan vänstra näsborren med tummen och släpp ut luften genom högra näsborren och räkna till åtta. Fortsätt att växla mellan näsborrarna och upprepa processen i några minuter. Detta hjälper till att balansera energin i kroppen och skapa en känsla av jordning och klarhet.

Genom att integrera dessa andningstekniker i din jordningsrutin kan du skapa en djupare och mer balanserad upplevelse. Kom ihåg att andningen är en kraftfull verktyg inom yoga och kan hjälpa dig att skapa en stark förbindelse med dig själv och jorden. För att lära dig fler yogaövningar och andningstekniker, besök vår artikel om yoga poses och yoga for beginners.

Skapa en Jordningsrutin

För att dra nytta av jordningsövningar inom yoga är det viktigt att skapa en regelbunden jordningsrutin. Nedan följer några steg att följa för att hjälpa dig komma igång.

Skapa ett lugnande utrymme

Börja med att skapa ett utrymme där du kan känna dig lugn och avslappnad. Det kan vara ett hörn i ditt hem, en plats i trädgården eller ett utrymme där du kan vara ostörd. Se till att utrymmet är rent och fritt från störande element. Du kan också dekorera det med föremål som ger dig en känsla av jordning, som stenar, växter eller bilder från naturen.

Börja med korta sessioner

När du är nybörjare är det bäst att börja med korta jordningssessioner. Det kan vara så lite som fem minuter åt gången. På så sätt kan du gradvis vänja dig vid övningarna och bygga upp din styrka och flexibilitet över tid. Med tiden kan du öka längden på dina sessioner om du känner dig bekväm med det.

Utforska olika jordningsövningar

Det finns många olika jordningsövningar inom yoga att utforska. Det är viktigt att hitta de övningar som fungerar bäst för dig och din kropp. Här är några exempel på jordningsövningar som du kan prova:

 • Tadasana (Berget): Denna övning hjälper till att förankra dig i marken genom att stå stadigt med fötterna ihop och känna tyngden i hela din kropp.
 • Vrikshasana (Trädet): Denna övning hjälper till att förbättra balansen och jordningen genom att stå på ett ben och placera det andra foten mot insidan av låret eller vaden.
 • Balasana (Barnets Ställning): Denna övning hjälper till att lugna sinnet och jorda kroppen genom att sätta sig ner på knäna och sträcka armarna framåt med pannan mot marken.

Genom att utforska olika jordningsövningar kan du hitta de som passar bäst för dig och som ger dig den jordningseffekt du söker.

Genom att skapa en regelbunden jordningsrutin inom yoga kan du dra nytta av de fördelar som dessa övningar kan erbjuda. Kom ihåg att lyssna på din kropp, undvik att vara för hård mot dig själv och utmana dig själv på ett hälsosamt sätt. Genom att göra yoga till en del av din dagliga rutin kan du uppnå en djupare känsla av jordning och balans i ditt liv.

Kom ihåg att Ta Hand om Dig Själv

När du utforskar yoga för jordning är det viktigt att komma ihåg att ta hand om dig själv på bästa sätt. Här är några viktiga riktlinjer att följa:

Lyssna på din kropp

Din kropp har en fantastisk förmåga att kommunicera med dig. Under din yogapraktik är det viktigt att vara medveten om kroppens signaler och lyssna på dem. Om du upplever smärta eller obehag, anpassa övningarna eller ta pauser vid behov. Var uppmärksam på eventuella begränsningar eller skador som kan påverka din rörlighet och anpassa din praktik därefter. Lyssna på din kropp och var snäll mot dig själv.

Var inte för hård mot dig själv

Yoga är en resa och det är viktigt att vara snäll mot dig själv under den här resan. Var medveten om att varje person har sin egen unika resa och att det inte finns någon rätt eller fel. Tillåt dig själv att vara nybörjare och att lära dig och växa i din egen takt. Var inte för hård mot dig själv om du inte kan utföra vissa övningar eller om du inte når de samma nivå som andra. Var ödmjuk och ge dig själv kärlek och acceptans.

Utmana dig själv på ett hälsosamt sätt

Även om det är viktigt att vara snäll mot dig själv, är det också givande att utmana dig själv på ett hälsosamt sätt. Sträva efter att ständigt växa och utvecklas i din yogapraktik. Utforska nya övningar och utmana dig själv att gå utanför din komfortzon. Men kom ihåg att göra det på ett sätt som är säkert och hälsosamt för dig. Var medveten om dina gränser och utmana dig själv inom rimliga gränser. Var stolt över dina framsteg och var nöjd med var du är i din praktik just nu.

Genom att hålla dessa riktlinjer i åtanke kan du skapa en balanserad och givande yogapraktik för jordning. Ta hand om dig själv, lyssna på din kropp och var inte rädd för att utmana dig själv på ett hälsosamt sätt. Kom ihåg att yoga är en personlig resa och att varje steg du tar är viktigt.