Med reservation för ändringar

Måndagar 17.15 Ashtanga Nybörjare Mysore – Kristianstad
Måndagar 18.30 Ashtanga Mysore – Kristianstad
Fredagar 06.30 Ashtanga Mysore – Kristianstad
Lördagar 09.00 Ashtanga Ledd – Sibbhult (18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 23/5, 30/5)
Söndagar 09.00 Ashtanga Mysore – Kristianstad

Yogabeskrivning

NYBÖRJARFOKUS ASHTANGA
Vi kommer grundligt gå igenom delar av första serien, primary.
Jag rekommenderar att man försöker komma på så många som möjligt av dessa klasser för att lära sig grunderna.
FORTSÄTTNINGSGRUPP ASHTANGA
Detta är en ledd traditionell Ashtangaklass där vi gör priary med flödet i det olika vinasa. Denna klass strävar mot mysore.
MYSORE ASHTANGA
På dessa klasser gör du yogan enligt det traditionella sättet att utöva Ashtanga på, i egen takt och följer din egna andningsrytm. En mysoreklass är som en personlig yogaupplevelse där du får individuell hjälp och utveckling i olika positioner. Är du nybörjare hjälper jag dig och visar och leder dig in i flödet. 

yogavanner.se